Các vị trí tạo đường vào mạch máu AVF (cầu tay)

Nắm được các vị trí tạo đường vào mạch máu AVF là nội dung quan trọng. Khi chúng ta biết được vị trí cần phẫu thuật, chúng ta mới có các bước bảo quản mạch máu tốt nhất để bảo quản, tư vấn bệnh nhân.

Xem danh sách bài viết trong chương tại đây

Xem mục lục sổ tay thận nhân tạo tại đây

A. Vị trí lỗ thông ở cánh tay

Một AVF có thể được phân loại là truyền thống hoặc chuyển vị, phụ thuộc vào điểm nối của động mạch và tĩnh mạch. Một AVF truyền thống được nối bằng động mạch và tĩnh mạch nông và nhìn chung không đòi hỏi mở rộng mạch máu. Một AVF chuyển vị thường là tĩnh mạch sâu và yêu cầu mở rộng tĩnh mạch và sau đó tạo đường hầm để dễ dàng cắm kim vào đường vào. So sánh với AVF truyền thống, AVF chuyển vị là kỹ thuật khó nối và đòi hỏi thời gian dài hơn. Nhìn chung, AVF truyền thồng được nối bằng một phẫu thuật đơn giản một thì, ngược lại việc tạo một AVF chuyển vị bao gồm cả phẫu thuật một và hai thì.

Có ít nhất 9 vị trí để tạo AVF sử dụng ở các chi (bảng 6.2). Hố lào là một biến thể xa của AVF động mạch quay và tĩnh mạch đầu được nối giữa các gân duỗi và dạng ngón cái. Động mạch quay và tĩnh mạch đầu ở cổ tay hoặc được gọi là lỗ thông Brescia-Cimino (hình 6.1) ở tay không thuận là đường vào mạch máu ưa thích. AVF ở mặt cẳng tay khác, như động mạch trụ – tĩnh mạch nền, nên được chú ý khi động mạch quay-tĩnh mạch đầu không quan sát thấy. Trước khi để ý đến vị trí cánh tay, cần đánh giá chuyển vị, ví dụ, tĩnh mạch đầu cẳng tay đến phần đầu động mạch quay hoặc động mạch cánh tay, hoặc chuyển vị tĩnh mạch nền đến động mạch quay hoặc động mạch cánh tay. Nếu không thể làm ở cẳng tay, thường gặp không phổ biến ở bệnh nhân đái tháo đường hoặc người già với xơ vữa động mạch, sau đó có thể nối động mạch cánh tay trên với tĩnh mạch đầu (hình 6.2) hoặc chuyển vị tĩnh mạch nền với động mạch cánh tay (hình 6.3). Ít phổ biến hơn là sử dụng Gracz fistula (sử dụng cả tĩnh mạch đầu và tĩnh mạch nền cánh tay) và lỗ thông động mạch cánh tay tĩnh mạch đầu hai chiều (tĩnh mạch đầu ở cả cẳng tay và cánh tay). Khi lỗ thông được đưa vào sử dụng, cần phải được đề nghị nắm chắc phương pháp phẫu thuật. Khi tất cả các vị trí trên tay không thuận đã hết khả năng sử dụng, tính đến vị trí trên cánh tay thuận.

Bảng 6.2: vị trí tạo AVF ở các chi
Truyền thống:

–       Hố lào

–       Brescia-Cimino

–       Tĩnh mạch nền – động mạch trụ ở cẳng tay (không phổ biến)

–       Động mạch cánh tay- tĩnh mạch đầu đoạn cánh tay (ở khủy tay)

Chuyển vị

–       Tĩnh mạch nền cẳng tay – động mạch quay ở cổ tay

–       Tĩnh mạch nền cẳng tay vói động mạch quay (hình vòng)

–       Tĩnh mạch đầu cẳng tay – Động mạch cánh tay (hình vòng)

–       Chuyển vị tĩnh mạch nền ở cánh tay đến động mạch cánh tay

–       Gracz fistula (đục lỗ tĩnh mạch đoạn đầu cẳng tay đến đoạn đầu động mạch quay)

cau tay

Hình 6.1: AVF tĩnh mạch đầu-động mạch quay

cau tay

Hình 6.2: AVF động mạch cánh tay-tĩnh mạch đầu

Hình 6.3: Chuyển vị tĩnh mạch nền- động mạch cánh tay

Bắt đầu lựa chọn tiến hành tạo AVF cho người già hoặc có nhiều bệnh phối hợp ở khuỷu tay: Ở những bệnh nhân này, động mạch quay có đường kính nhỏ và thành dầy, một lỗ thông ở động mạch này thường dễ bị hỏng. Chỉ tiến hành làm AVF khi đường kính trong của động mạch quay và trụ trên 2mm ở cổ tay và có vôi hóa hoặc không thấy đoạn hẹp. Chỉ khi, vớ một băng ép, để đo đường kính tĩnh mạch đầu có kích thước it nhất 2.5 mm. Nếu không, và nếu ở khuỷu tay, và động mạch cánh tay, tĩnh mạch đầu có đường kính phù hợp, tiến hành tạo AVF tại khuỷu tay, sử dụng Gracz fistula. Ở nhóm bệnh nhân cao tuổi, nên làm trước 24 tháng để đạt được tỷ lệ thành công đến 78%

B. Lỗ thông ở chân

Hiếm khi tạo AVF ở chi dưới, do có nhiều biến chứng và kết quả tạo AVF nghèo nàn, nhưng chúng vẫn được lựa chọn ở những bệnh nhân không có hoặc cạn kiệt vị trí làm ở chi trên. Vị trí có thể làm AVF gồm động mạch đùi nông – tĩnh mạch đùi hoặc tĩnh mạch hoặc tĩnh mạch hiển – động mạch khoeo.

C. Hội chứng mất cắp máu do lỗ thông trên cùng vị trí như một đường tắt động mạch vú – động mạch vành. Điều này đã được báo cáo nhiều, và ở các bệnh nhân đó, một AVF đảo ngược nên được đặt để tránh vấn đề này (Coskum, 2013).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*