Lựa chọn quả lọc thận nhân tạo trong chạy thận nhân tạo chu kỳ

Lựa chọn quả lọc thận nhân tạo thường gây nhiều bối rối, đặc biệt khi có rất nhiều loại quả lọc khác nhau. Câu hỏi đặt ra là có nên sử dụng quả lọc high flux hay không?

Xem danh sách bài viết của chương 11 tại đây

Xem mục lục sổ tay thận nhân tạo tại đây

A. Chất liệu màng lọc:

Các vấn đề liên quan đến tính tương hợp sinh học và các phản ứng cấp được thảo luận ở chương 4, 10 và 12.

B. Có nên sử dụng quả lọc high flux?

Câu hỏi này đã được trả lời một phần bởi nghiên cứu của NIH HEMO. Dù các nghiên cứu ngẫu nhiên với màng lọc high flux có liên quan đến  tăng tỷ lệ sống 8%, nó đã không đạt được ý nghĩa thống kê. Lợi ích có ý nghĩa trong tỷ lệ sống được tính ở phân nhóm trước của bệnh nhân chạy thận dài hơn 3.7 năm (mức độ trung vị cho bệnh nhân HEMO). Ngoài ra, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch giảm ở bệnh nhân nhận được chạy thận high flux. Dữ liệu đó theo nghiên cứu European MPO (Locateli, 2009). Trên cơ sở của kết quả đó, cả KDOQI Adequacy Group 2006 và European Best Practive Group khuyến cáo sử dụng màng lọc high flux nơi có hệ thống nước điều trị đúng là sẵn có. Sử dụng màng lọc high flux có thể giảm  tỷ lệ amiloidosis beta 2 microglobulin ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo vài năm. Không rõ ràng phân biệt lợi ích này là do loại bỏ nhiều hơn beta 2 microglobulin hay sử dụng kỹ thuật mới liên quan với kết quả chạy thận với màng lọc high flux ít yếu tố gây viêm.

Tuy không có sự khác biệt trong nghiên cứu HEMO, ở điều kiện Việt Nam, nên chọn quả lọc high flux khi bệnh nhân có điều kiện kinh tế.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*