Các chú ý kỹ thuật khi lựa chọn chạy thận nhân tạo ở nhà

Các chú ý kỹ thuật khi lựa chọn chạy thận nhân tạo ở nhà là một phần quan trọng, trong đó nhấn mạnh đến đào tạo, tự cắm kim vào đường vào mạch máu và các vấn đề an toàn người bệnh.

Xem danh sách bài viết của chương 17 tại đây

Xem mục lục sổ tay thận nhân tạo tại đây

A. Đào tạo

Độ dài thời gian đào tạo phụ thuộc trên kinh nghiệm trước đó của bệnh nhân với HD. Ngoài kinh nghiệm có trước, bệnh nhân thường cần đào tạo một – một với một điều dưỡng có kinh nghiệm cho ít nhất 6 tuần để trở nên an toàn và thành thạo, trong khi các bệnh nhân tự tiến hành HD trước đó cần thời gian đào tạo ít. Một số chương trình với thời gian chờ đợi kéo dài cho đào tạo HD tại nhà được đào tạo tự làm ở trung tâm. Các tác phẩm giáo dục thủ công bằng ngôn ngữ của bệnh nhân được đọc dễ dàng và tuân thủ là rất hữu ích. Một vài chương trình yêu cầu các bệnh nhân đào tạo lại hàng năm, bằng cách chứng minh đơn vị đào tạo mà họ có thể tiến hành chính xác quy trình lọc máu và đường vào máu, xử trí lỗi hiệu quả.

B. Đường vào mạch máu

Hướng dẫn của Canadian Society of Nephrology (CSN) cho quản lý bệnh nhân ESRD điều trị với HD tăng cường (Nesrallar, 2013) khuyến cáo AVF và AVG hơn là catheter, do nguy cơ nhiễm trùng thấp hơn (khuyến cáo điều kiện/yếu, bằng chứng rất thấp), nhưng hiểu biết rằng các yêu cầu kỹ thuật cắm kim có thể xuất hiện một rào cản với HD tại nhà cho một số bệnh nhân.

Ở các bệnh nhân có AVF, kỹ thuật khuy áo, mà cắm kim nhắc lại một cặp vị trí (hoặc hai cặp vị trí) với kim cùn, đã phổ biến và có thể dễ dàng học hơn phương pháp leo thang chuẩn (xem Chương 6). Tuy nhiên, cắm kim khuy áo có thể gây hậu qủa nhiễm S.aureus cao hơn (Muri, 2014), như như vậy, các hướng dẫn CSN khuyến cáo sử dụng phương pháp khuy áo với việc bôi kháng sinh tại chỗ với mupirocin (khuyến cáo yếu, bằng chứng rất thấp) (Nesrallar, 2010, 2013). Với AVG tổng hợp, vị trí kim được quay vòng thường xuyên. Tốc độ máu thấp 200 – 250 mL/phút và một kim là đủ cho NHD, khi mà hiệu quả lọc máu cao không được yêu cầu.

C. Màng lọc

Gần đây, không có dữ liệu để ủng hộ sử dụng một loại màng lọc nào hơn cho HD tại nhà. Trong những năm gần đây, hầu hết trung tâm báo cóa sử dụng quả lọc high flux. Diện tích màng low flux có thể thích hợp cho HD dài (Pierartos, 1999). Sử dụng lại quả lọc đã được mô tả với lọc máu ở nhà (Pierartos, 2000) nhưng đã bị lãng quên do giá thành của màng lọc giảm.

D. An toàn bệnh nhân và các chú ý

Lựa chọn bệnh nhân thích hợp, đào tạo, liên tục giám sát là quan trọng nhất để đảm bảo an toàn bệnh nhân ở nhà. Màn hình máy thận dễ dàng quan sát ở toàn bộ thời gian, từ khi lắp đặt quả lọc, và kiểm soát nên dễ dàng truy cập. Một số chú ý thêm gồm các vấn đề sau:

  1. Báo động và thông tin

Bệnh nhân (hoặc người phục vụ) phải có khả năng nghe thấy máy thận và các cảnh báo của nó và được đào tạo làm thế nào để phản ứng lại với chúng. Các bệnh nhân phải có một điện thoại trong tầm với của máy thận để liên lại với dịch vụ cấp cứu, nếu cần. Một số chưong trình ưu tiên sử dụng đường dây cố định vói máy điện thoại tách rời máy mẹ, với đảm bảo chức năng mạng nếu hỏng hoặc không thích hợp. Chuông điện thoại phải nghe được bởi bệnh nhân trong trường hợp nỗ lực liên lạc bởi trung tâm theo dõi ở xa.

  1. Đề phòng mất kết nối đường dây

a. Kỹ thuật cắm kim đúng: bệnh nhân hoặc người phục vụ tuân thủ quy trình cắm kim và cố định kim là điều kiện tiên quyết bắt buộc cho điều trị ở nhà.

Bảo đảm đường máu: tỷ mỉ trong kết nối đường máu với catheter lọc máu là rất quan trọng để phòng ngừa tai nạn mất kết nối đường máu. Hộp khóa vỏ bằng nhựa đã được sử dụng để đề phòng tách đường máu – kim (Pierartos, 1999). Một kẹp kết nối đường máu nhỏ đã có rộng rãi ((HemaSafe,Fresenius NA, Lexington, MA).

  1. Đề phòng bệnh tật khi đường máu mất kết nối

a. Thiết bị kết nối chặt

Sử dụng thiết bị kết nối chặt được khuyến cáo khi bệnh nhân tiến hành lọc máu trong khi ngủ (khuyến cáo yếu, bằng chứng chất lượng rất thấp) (Nesrallar, 2013) để đề phòng tắc khí và chảy máu do tái nạn mất kết nối đường máu khỏi kim lọc máu. Có các nắp kim với màng ngăn, cho phép máu chảy trong khi đặt. Chúng được thay thế định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng tùy thực hành địa phương hoặc khuyến cáo của nhà sản xuất. InterLink System (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ) có thể được sử dụng chỉ cho HD dài, nó tạo ra tăng áp lực động mạch và tĩnh mạch ở tốc độ bơm máu cao sử dụng trong các phác đồ khác. Thiết bị nối TEGO (ICU Medical, CA) sử dụng kháng trở thấp hơn với dòng và có thể sử dụng với tốc độ máu cao hơn. Thiết bị nối Swan-Lock (Codan, Lensahn, Đức) đã được sử dụng.

b. Thiết bị phát hiện độ ẩm

Một cảnh báo dò rỉ, như Drisleeper (Alpha Cansultants Ltd, Nelson, New Zealand), có thể nối với điểm kết nối để phát hiện chảy máu. Thiết bị phát hiện dò rỉ dùng 1 lần là sẵn có (RedSense Meical AB, Halmstad, Thụy Điển). Thiết bị độ ẩm không dây, mà có thể ngừng bơm máu của máy, gần đây được phát hành (Fresenius Medical Care, Lexington, MA). Cuối cùng, cảm biến độ ẩm có thể đặt trên sản xung quanh máy và gần hệ thống cung cấp nước để phát hiện máu, dịch lọc, và dò nước (Pierratos, 2000).

c. Hai bơm, hệ thống 1 kim

Trong trường hợp tai nạn mất kết nối đường máu của đường tĩnh mạch, mất máu sau đó và mất ý thức có thể xảy ra. Như đã thảo luận ở Chương 4, người ta không thể thấy hạ áp lực tĩnh mạch sau khi mất kết nối để dùng bơm máu, và kỹ thuật đã mô tả ở trên phải được nhận biết. Lọc máu 1 kim giảm nguy cơ chảy máu do mất kết nối đường máu, chảy máu sau đó sẽ hạn chế dòng từ lỗ thống hoặc catheter, hơn là qua bơm máu. Vì lý do đó, lọc máu 1 kim dường như là lựa chọn an toàn cho NHD thường xuyên tiến hành ở nhà. Chiều dài và tần xuất buổi lọc với HD dài, giảm nhẹ độ thanh thải với HD 1 kim không còn là mối quan ngại chính.

Kỹ thuật 1 kim với máy chạy thận nhân tạo có 2 bơm máu hoạt động bơm và đẩy máu luân phiên. Trong kỹ thuật này chỉ cắm 1 kim hình chữ Y

  1. Theo dõi

Theo dõi thông thường chỉ được chú ý cho NHD. Một Modem kết nối internet tốc độ cao cho máy thận HD với một thiết bị đặc biệt có thể cho phép đối với phần mèm theo dõi trực tuyến để phát hiện các vấn đề kỹ thuật và các cảnh báo khi chúng xuât hiện (nhue dò máu và khí). Theo dõi hữu ích cho vấn đề tuân thủ điều trị. Hiếm ở các dữ liệu bệnh nhân như theo dõi huyết áp trong thời gian lọc máu ban đêm; do đó, trong khi theo dõi cung cấp đảm bảo an toàn bệnh nân, vẫn chưa rõ ràng liều theo dõi thực sự phòng ngừa được các biến cố nặng nề. Một số địa phương yêu cầu theo dõi trực tiếp từ xa bằng luật (như New York, 2003), nhưng hầu hết chương trình sử dụng nó cho NHD ở nhà trong 3 tháng đầu tiên (Heideheim, 2003); một số chương trình không sử dụng nó trong toàn bộ (Huber River Hospital, Toronto). iCare hành (Fresenius Medical Care, Lexington, MA) là một hệ thống theo dõi trực tuyến (thời gian thực) sẵn có trên thị trường. Hệ thống điện thoại trực tuyến tự động đã được sử dụng với mức độ thành công khác nhau.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*