Công cụ kiểm soát nhiễm khuẩn CDC – khử khuẩn các môi trường bề mặt

Khử khuẩn môi trường bề mặt là công việc được tiến hành thường kỳ tại khoa. Sau và giữa các ca chạy thận, hoặc khi bị tràn đổ máu hoặc dịch cơ thể, cũng như sau khi chạy thận được hoàn thành, tất cả các bề mặt trên máy, ghế/giường chạy thận, sàn nhà đều phải được khử khuẩn đúng cách. Tiếp tục các nội dung về khử khuẩn, thanhhungdialysis.com giới thiệu các bạn về các chú ý và bảng kiểm, công cụ đánh giá khử khuẩn bề mặt ở đơn vị chạy thận nhân tạo.

A. Lựa chọn các chất khử khuẩn đúng và xác định điều chỉnh pha loãng cho sử dụng thông thường

 • Sử dụng các hóa chất bệnh viện được đăng ký bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA)a
 • Khử khuẩn mức độ thấp so với trung bình
  • Khử khuẩn thông thường môi trường bề mặt có thể hoàn toàn sử dụng chất khử khuẩn mức độ thấp (bất kỳ chất khử khuẩn bệnh viện nào được đăng ký bởi EPA). Tuy nhiên, chất khử khuẩn mứcđộ trung bình vẫn phải sẵn có ở đơn vị lọc máu để khử khuẩn bề mặt mà thấy là nhiễm bẩn với máu hoặc dịch cơ thể.
  • Các chất khử khuẩn mức độ trung bình là đủ khả năng để bất hoạt các loại vi sinh vật và có nhãn là kháng lao, trong khi các chất khử khuẩn mức độ thấp không có khả năng bất hoạt các vi khuẩn đó.
  • Để thuận lợi, chú ý và sử dụng thông thường các hóa chất khử khuẩn bệnh viện mà là loại kháng lao hoặc có nhãn tuyên bố có hoạt động kháng virus viêm gan B (HBV) và HIV. Các sản phẩm đó có thể được sử dụng để tiến hành khử khuẩn thông thường và khử khuẩn mức độ trung bình.
 • Xác định và hướng dẫn nhân viên pha loãng đúng với chất khử khuẩn
  • Đọc kỹ nhãn và thực hiện hướng dẫn của nhà sản xuất cho pha loãng đúng với chất khử khuẩn. Chú ý, pha loãng đặc biệt theo nhãn cho các sản phẩm sodium hypochlorite đã được đăng ký bởi EPA (chất tẩy trắng) có lẽ không cần thiết là pha loãng 1:100 hoặc 1:10. Hướng dẫn của nhà sản xuất là đặc biệt với sản phẩm và nên được thực hiện. Một số sản phẩm không yêu cầu phải chuẩn bị hoặc pha loãng và được ghi là “Sẵn sàng sử dụng”.
  • Các sản phẩm có nhãn tuyên bố lao, HBV, và HIV có hướng dẫn làm sạch với tràn máu,

B. Quy trình cho khử khuẩn khu vực lọc máu giữa các ca bệnh nhân.

 • Xác định là trách nhiệm của nhân viên y tế
 • Đảm bảo quy trình cho phép khử khuẩn đủ với các bề mặt (các bề mặt nên thấy là đã ướt
 • Sử dụng các chiến lược để làm sạch và khử khuẩn tối ưu của khu vực
  • Một khoảng thời gian mà không có bệnh nhân là cần thiết ở mỗi khu vực để làm sạch và khử khuẩn đơn vị đầy đủ. Khử khuẩn không nên được làm khi mà bệnh nhân chưa rời khỏi khu vực.
  • Một khoảng thời gian không có bệnh nhân trong đơn vị giữa các ca điều trị nên được chú ý để đảm bảo khử khuẩn hết các bề mặt ở khu vực lọc máu và giảm thiểu các sai sót trong phòng ngừa nhiễm khuẩn mà có thể xảy ra khi các quy trình đang được tiến hành khẩn trương.
  • Khử khuẩn bề mặt ở khu vực nên làm với không có sự xuất hiện của bệnh nhân để giảm thiểu các cơ hội nhiễm bẩn chéo và tránh phơi nhiễm bệnh nhân với các chất khử khuẩn.
 • Các chú ý quan trọng về di chuyển bệnh nhân đến một khu vực chờ sau chạy thận để đơn vị được luân chuyển nhanh hơn:
  • Các bệnh nhân nên được rời khỏi khu vực sau khi họ hoàn toàn được điều trị hoàn thành và ổn định về mặt lâm sàng. Nếu bệnh nhân không thể rời đi một cách an toàn, Khử khuẩn nên được chậm lại đến khi khu vực có thể được không còn bệnh nhân trong sự an toàn nhanh.
  • Nếu bệnh nhân được di chuyển đến khu vực sảnh chờ trước khi rút kim hoặc trong khi cố gắng ổn định huyết động, ghế và tựa tay ở khu vực của người đó phải được khử khuẩn giữa các bệnh nhân. Tránh tạo ra cơ hội nhiễm bẩn mới do sử dụng chung bề mặt có máu hoặc dịch cơ thể.
 • Quy trình làm sạch và khử khuẩn của các thùng đựng các xô nước
  • Quy trình nên bao gồm đổ nước, làm sạch (như nếu có máu xuất hiện), khử khuẩn, và để khô các xô tự nhiên.
  • Khử khuẩn xo nước nên được để khô trước khi đưa đến máy thận hoặc sử dụng
 • Quy trình khử khuẩn và làm sạch đồ dùng có thể tái sử dụng
 • Dụng cụ dùng một lần đem đến khu vực lọc máu nên được bỏ
  • CDC khuyến cáo bỏ các dụng cụ đó thay vì là đưa cho bệnh nhân.
  • Bỏ và dùng một lần các dụng cụ đó theo quy định phân loại chất thải y tế của địa phương
 • Đối với thiết bị như màn hình và bàn phím máy tính, kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất và tương thích của thiết bị với chất khử khuẩn.
 • Các phương tiện bảo vệ nhân viên (PPE) cần dựa trên nhãn sản phẩm khử khuẩn

C. Đảm bảo nhân viên được đào tạo đúng

 • Quy trình làm sạch và khử khuẩn khu vực lọc máu;
 • Làm thế nào để chuẩn bị “pha loãng-sử dụng” thích hợp của chất khử khuẩn;
 • Ứng dụng chất khử khuẩn đủ để đạt được các bề mặt ướt mỗi nhãn sản phẩm;
 • Sử dụng PPE đúng (găng, khẩu trang); và
 • Quản lý khử khuẩn thường quy so với các bề mặt trành đổ hoặc máub thấy được.

D. Đảm bảo rằng nhân viên có đánh giá dụng cụ đúng:

 • Các thùng xử lý chống rò rỉ;
 • Găng;
 • Các PPE ứng dụng khác dựa trên hướng dẫn trên nhãn sản phẩm;
 • Pha loãng đúng hóa chất khử khuẩn theo đăng ký EPA cho khử khuẩn mức độ thông thường/trung bình; và
 • Khăn lau, vải, chai xịt và/hoặc xô

THAM KHẢO

a: Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA-22/10/2012) – Lựa chọn các loại hóa chất khử khuẩn đã đăng ký bởi EPA: http://www.epa.gov/oppad001/chemregindex.htm.

b: Trong tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật. Hướng dẫn Kiểm saots Môi trường Nhiễm khuẩn ở Các Đơn vị Y tế. MMWR 2004;52(RR10):1-42.

Đối với máy thận mà là các thiết bị được xử lý chất thải, xem tham khảo dưới:

 • Jochimsen EM, Frenette C, Delorme M, Arduino M, Aguero S, Carson L, Ismaïl J, Lapierre S, Czyziw E, Tokars JI, Jarvis WR. A cluster of bloodstream infections and pyrogenic reactions among hemodialysis patients traced to dialysis machine waste-handling option units. Am J Nephrol 1998; 18 (6): 485-9. Wang SA, Levine RB, Carson LA, Arduino MJ, Killar T,
 • Grillo FG, Pearson ML, Jarvis WR. An outbreak of gram-negative bacteremia in hemodialysis patients traced to hemodialysis machine waste drain ports. Infect Control Hosp Epidemiol 1999; 20 (11): 746-51. CDC. Outbreaks of Gram-Negative Bacterial
 • Bloodstream Infections Traced to Probable Contamination of Hemodialysis Machines — Canada, 1995 United States, 1997; and Israel, 1997. MMWR 1998;47(03);55-5.

Khử khuẩn bề mặt phòng lọc máu

CÁC CHÚ Ý:

1: Các dụng cụ cần thiết có thể bao gồm, nhưng không bị hạn chế: thùng kháng rò, găng tay và PPE thích hợp, hóa chất bệnh viện đã được đăng ký bởi EPA được pha loãng đúng, rẻ/vải lau.

2: Nếu quả lọc và dây máu được chuyển ra khỏi khu vực trước khi bỏ, chúng nên được chuyển mà không bị rò rỉ

3: Tiến hành bước này nếu máy được gắn với xô nước quay vòng. Nếu các vị trí lựa chọn xử lý chất thải (WHO) được sử dụng, chia các bước khử khuẩn, và không được mô tả ở đây (theo hướng dẫn của nhà sản xuất)

4: Bệnh nhân không nên rời khỏi khu vực cho đến khi điều trị của bệnh nhân hoàn thành và ổn định lâm sàng. Nếu bệnh nhân không thể rời đi, khử khuẩn thông thường phải chậm lại đến khi khu vực có thể bỏ trống an toàn. Nếu bệnh nhân được đưa đến khu vực riêng trước khi rút kim hoặc trong khi đang cố gắng đạt đượ sự ổn định huyết động, ghế và nơi tựa tay được khử khuẩn giữa các bệnh nhân.

5: Xử lý/bỏ xác dụng cụ đã qua sử dụng có thể làm trước và/hoặc sau khi bệnh nhân ra khỏi khu vực.

6: Thực hiện hướng dẫn theo nhãn của nhà sản xuất với pha loãng, chuẩn bị, và sử dụng đúng hóa chất.

7: Các bề mặt phải khử khuẩn bao gồm nhưng không cần thiết phải hạn chế: toàn bộ bề mặt tiếp xúc với bệnh nhân (như ghế lọc máu, giá để khay, bao huyết áp) và thường xuyên được tiếp xúc với nhân viên y tế (như bảng điều khiển: trên, trước, bên của máy thận; màn hình; bàn làm việc; bàn phím máy tính).

8: Để khô tự nhiên được khuyến cáo cho thời gian tiếp xúc đầy đủ với hóa chất khử khuẩn

Khử khuẩn bề mặt đơn vị thận nhân tạo

Xem bản PDF đẹp tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*