Công cụ đánh giá thực hành chống nhiễm khuẩn của CDC cho catheter

CDC – Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ – Là cơ quan ban hành nhiều văn bản có gia trị vè y tế, trong đo co thận nhân tạo. Với loạt bài KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG THẬN NHÂN TẠO, xin gửi đến các bạn các nội dung khuyến cáo và hướng dẫn thực hành của CDC

CHẠY THẬN NHÂN TẠO QUA CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM

QUY TRÌNH CHÀ SÁT ĐẦU CATHETER (SCRUB THE HUB)

Hướng dẫn này vạch ra một tiếp cận đã được đề nghị để chuẩn bị catheter trước khi làm đường vào mạch máu để chạy thận. Nó dựa trên bằng chứng sẵn có và sự kết hợp giải thích giả thuyết khi mà bằng chứng được công bố là không có sẵn.

Định nghĩa

Catheter:  nói đến catheter tĩnh mạch trung tâm (CVC) hoặc một đường trung tâm.

Đầu (hub) đề cập đến phần cuối của CVC mà được kết nối với đường máu hoặc nút

Nút (nắp) là một thiết bị có ren để nắp và đóng chặt đầu

Nhánh là một phần của catheter mà đi ra khoải cơ thể bệnh nhân đến đầun catheter

Đường máu là đầu của đường động mạch và tĩnh mạch của vòng tuần hoàn ngoài cơ thể nối catheter của bệnh nhân với quả lọc

Các bước kết nối và tháo kết nối catheter

Các bước kết nối

 1. Tiến hành rửa tay và đeo 1 đôi găng tay sạch mới
 2. Kẹp catheter (Chú ý: luôn luôn kẹp catheter trước khi tháo nút. Không bao giờ được tháo nút catheter mà không quan sát).
 3. Khử khuẩn đầu đã tháo nút sử dụng vô trùng thích hợp (xem chú ý dưới)
 4. (Không bắt buộc) Trước khi tháo đầu, khử khuẩn nắp và đầu mà chà và bỏ gạc kháng khuẩn (như, sử dụng miếng gạc kháng khuẩn riêng cho bước tiếp theo)
 5. Tháo nắp và khử khuẩn đầu với một miếng gạc kháng khuẩn mới cho mỗi đầu. Chà sát các bên (ren) và đến hết đầu với sự chà sát mạnh, đảm bảo loại bỏ hết các cặn bám (như máu).
 6. Sử dụng gạc kháng khuẩn tương tự, cung cấp kháng khuẩn với chà sát mạnh catheter, đầu catheter cách cơ thể ít nhất vài centimet. Giữ nguyên các nhánh trong khi chờ đầu catheter khô.
 7. Sử dụng một miếng gạc kháng khuẩn riêng cho mỗi đầu/nhánh. Thời gian mà đầu “mở” (không được nắp và được tháo kết nối) với thời gian ngắn nhất có thể.
 8. Luôn xử lý catheter vô khuẩn. Khi đã được khử khuẩn, không được cho phép đầu catheter chạm vào các bề mặt không vô trùng khác
 9. Lắp bơm tiêm vô trùng, mở nắp catheter, rút máu, và bơm theo hướng dẫn của cơ sở.
 10. Làm lại với nhánh kia (có thể làm đồng thời).
 11. Nối đầu cuối của đường máu với catheter vô khuẩn
 12. Tháo găng và tiến hành rửa tay.

Các bước tháo kết nối

 1. Tiến hành rửa tay và đeo đôi găng sạch mới
 2. Kẹp catheter (Chú ý: luôn kẹp catheter trước khi tháo kết nối. Không bao giờ tháo catheter mà không quan sát)
 3. Khử khuẩn đầu catheter trước khi lắp một nứt mới sử dụng kháng khuẩn thích hợp (xem chú ý bên dưới)
 4. (Không bắt buộc) Khử khuẩn điểm nối trước khi tháo. Nếu làm, sử dụng miếng gạc kháng khuẩn riêng cho khử khuẩn sau này của đầu.
 5. Tháo đường máu khỏi catheter và khử khuẩn đầu với miếng gạc kháng khuẩn mới. Chà sát các bên (ren) và đến hết đầu với sự chà sát mạnh, đảm bảo loại bỏ hết các cặn bám (như máu).
 6. Sử dụng miếng gạc kháng khuẩn riêng cho mỗi đầu, đảm bảo thời gian mà đầu “mở” (không được nắp và được tháo kết nối) với thời gian ngắn nhất có thể.
 7. Luôn xử lý catheter vô khuẩn. Khi đã được khử khuẩn, không được cho phép đầu catheter chạm vào các bề mặt không vô trùng khác. Giữ catheter đến khi chất kháng khuẩn khô.
 8. Lắp nút vô khuẩn mới với catheter đã vô khuẩn. Sử dụng với chú ý nên băng được sử dụng để nút an toàn đến catheter (xem chú ý).
 9. Đảm bảo catheter vẫn được kẹp.
 10. Tháo găng và tiến hành rửa tay.

Các chú ý/thảo luận

Sử dụng và lựa chọn chất kháng khuẩn

Như đã được mô tả trong 2011 CDC/Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) Guidelines cho Phòng ngừa Nhiễm trùng máu Liên quan đến Catheter, trước khi tạo đường vào đầu catheter nên được khử khuẩn với chất kháng khuẩn thích hợp (chlohexidine lớn hơn 0.5% với cồn, cồn 70%, Polvidine-iodine 10%). Không có đủ bằng chứng để khuyến cáo chất kháng khuẩn nào là vượt trội. Nhìn chung, chất kháng khuẩn nên để khô để có tác dụng tối đa.

Nếu sử dụng cồn 70%, miếng gạc vô khuẩn nên được sử dụng (miếng gạc vô khuẩn được dán nhãn vô khuẩn và đóng gói cho các miếng không vô khuẩn thường không cho biết liệu miếng đó là vô khuẩn hay không vô khuẩn). Vì lý do đặc biệt này, các miếng gạc hoặc các sản phẩm tương tự có thể được ưu tiên hơn các loại khác ( như tăm bông) để khử khuẩn catheter, chúng có tính dẻo, dai và chon phép làm sạch mạnh mẽ các bề mặt nhỏ.

Nếu sử dụng chất kháng khuẩn mà để lại một dư lượng (như chlorhexidine), tránh dùng số lượng lớn chất kháng khuẩn mà nó có thể xâm nhập vào nòng catheter, tránh khả năng gây độc cho bệnh nhân.

Nếu sử dụng chlohexidine, loại bỏ toàn bộ máu tồn dư là đặc biệt quan trọng để có tác dụng tối đa của chất kháng khuẩn.

Ngâm nút

Vai trò ngâm nứt trong kháng khuẩn trước khi tháo là không rõ ràng. Nó không phải là khuyến cáo CDC/HICPAC. Quy trình này được mô tả trong NKF KDOQI 2000 về Hướng dẫn Đường vào mạch máu nhưng không có trong phiên bản update năm 2006.

Xử lý các đầu catheter

Đầu catheter nên thường xuyên được xử lý vô khuẩn. Khi đã được khử khuẩn, đầu catheter không được phép chạm vào bề mặt không vô trung nào. Điều này có lẽ được tiến hành bằng cách giữ chúng đến khi chất kháng khuẩn khô. Trong thời gian này, nhân viên tiến hành quy trình nên đảm bảo catheter vẫn còn được kẹp.

Khử khuẩn đường máu

Khi thiết lập đường vào mạch máu, khử khuẩn đầu cuối của đường máu vô khuẩn không yêu cầu nếu việc chăm sóc không gây nhiễm bẩn đầu cuối của đường máu (qua kỹ thuật vô khuẩn cẩn thận – Ở Hoa Kỳ, người ta không sử dụng lại dây máu, dây máu mới hoàn toàn – người dịch). Đường máu có thể bị nhiễm bẩn trong quá trình kết nối và tháo kết nối, cũng như trong quá trình thực hiện mồi dịch. Tiếp xúc với các chất thải trong thùng chứa chất thải không được làm sạch và khử khuẩn đúng cách hoặc qua sự quay trở lại từ khu vực xử lý phải được tránh. (Khu vực xử lý dụng cụ tái sử dụng phải được để ở phòng riêng, tách biệt hoàn toàn với khu vực điều trị và khu vực để chất thải phải được quy định riêng, không cho phép dụng cụ sạch, chưa sử dụng đi qua khu vực này – người dịch). Khử khuẩn đường máu không được đặt ra trong hướng dẫn này.

Tháo kết nối và Chuyển Đường máu

Đầu catheter nên được khử khuẩn lại sau khi tháo kết nối với đường máu và trước khi thay thế nút mới ở cuối buổi điều trị. Điều này nên làm với kỹ thuật tương tự như khi khử khuẩn đầu trước khi tạo kết nối. Khử khuẩn catheter và đầu cuối của vòng tuần hoàn máu ngoài cơ thể nên được tiến hành nếu, trong một lần điều trị, một bệnh nhân phỉa bị tháo kết nối và quay vòng tái tuần hoàn. Bất kỳ thời điểm nào mà tuần hoàn của bệnh nhân được tháo kết nối nó được làm với sự vô khuẩn và số lần catheter được tháo kết nối nên được giảm thiểu đến mức độ thấp nhất có thể.

Bảo vệ nút với quấn băng

Chú ý nên được sử dụng nếu quấn băng các nút giữa các lần điều trị. Băng quấn có thể dính lại trên các đầu và có thể làm cho việc khử khuẩn khó khăn hơn.

Sử dụng Khẩu trang

Dù dữ liệu hỗ trợ sử dụng khẩu trang trong quá trình kết nối/tháo kết nối để đề phòng nhiễm trùng đường vào mạch máu là thiếu. Thực hành này được khuyến cáo cho bệnh nhân và nhân viên trong Hướng dẫn KDOQI 2000 và có trong Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) End Stage Renal Disease Program Conditions for Coverage Interpretive Guidance.

Phương tiện bảo hộ cá nhân (PPE)

PPE đúng luôn luôn được trang bị cho nhân viên để tránh phơi nhiễm với nhiễm trùng qua đường máu và dịch cơ thể khi kết nối/tháo kết nối catheter.

Kỹ thuật vô khuẩn

Điều này bao gồm các thực hành mà đề phòng nhiễm bẩn các dụng cụ và bề mặt sạch/vô khuẩn. Một khi nhiệm vụ yêu cầu kỹ thuật vô khuẩn được bắt đầu, cẩn thận tránh nhiễm bẩn găng và các dụng cụ sạch/vô khuẩn khác mà có thể xảy ra khi chạm vào bề mặt bẩn (như vị trí bệnh nhân, sử dụng bàn phím máy tính)

Tài liệu tham khảo

 1. National Kidney Foundation. KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for 2006 Updates: Hemodialysis Adequacy, Peritoneal Dialysis Adequacy and Vascular Access. Am J Kidney Dis 2006; 48 (suppl 1):S1-S322.
 2. National Kidney Foundation. KDOQI Clinical Practice Guidelines for Hemodialysis Adequacy, 2000. Am J Kidney Dis 2001; 37 (suppl 1):S7-S64.
 3. O’Grady NP, Alexander M, Burns LM, et al. Guideline for the prevention of intravascular catheter-related infections. Clin Infect Dis 2011; 52:e162-e193.

kiểm soát nhiễm khuẩn catheter

kiểm soát nhiễm khuẩn catheter thận nhân tạo

công cụ đánh giá kiểm soát nhiểm khuẩn catheter

Kiểm soát nhiễm trùng chân catheter

kiểm soát nhiễm khuẩn chân catheterXem bản PDF đẹp tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*