Công cụ kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành cắm và rút kim theo CDC

Bảng kiểm kiểm tra đánh giá thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn trong cắm và rút kim AVF/AVG theo CDC dùng để đánh giá việc thực hành của nhân viên trong công tác phòng chống nhiễm khuẩn và lây chéo. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ đã ban hành các bảng kiểm, giúp người quản lý có cái nhìn toàn diện hơn về công tác phòng chống nhiễm khuẩn của đơn vị mình.

kiểm saots nhiểm khuẩn trong cắm kim AVF

Kiểm soát nhiểm khuẩn trong rút kim AVF

Công cụ đánh giá cắm kim AVF

Công cụ đánh giá rút kim AVF

Xem bản PDF đẹp tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*