Các chiến lược hạn chế glucose dịch lọc màng bụng

dịch lọc màng bụng

Glucose dịch lọc màng bụng để tạo áp lực thẩm thấu và đạt được thể tích siêu lọc mong muốn. Đây cũng là một hạn chế trong lọc màng bụng. Yêu cầu đặt ra là cần phải hạn chế phơi nhiễm glucose dịch lọc màng bụng.

Bài này thuộc CHƯƠNG 25 – LỌC MÀNG BỤNG ĐẦY ĐỦ VÀ Y LỆNH LỌC MÀNG BỤNG

Xem danh mục PHẦN LỌC MÀNG BỤNG TẠI ĐÂY

III. CÁC CHIẾN LƯỢC HẠN CHẾ GLUCOSE

Trong nhiều thập kỷ, có sự tăng lên mối quan ngại về các hậu quả có hại của phơi nhiễm với đường áp lực thẩm thấu cao trong lọc màng bụng (Holmes, 2006). Có bằng chứng mạnh rằng phơi nhiễm glucose tích lũy dẫn đến thoái hóa chức năng màng bụng với giảm siêu lọc. Có nhận thức rằng hấp thu hệ thống của glucose có thể làm trầm trọng thêm hoặc gây tăng đường máu, tăng insulin máu, béo phì, và tăng lipid máu. Các chiến lược hạn chế glucose có thể được chia vào các chiến lược sau:

A. Các chiến lược chung

Có các tiếp cận để làm thấp sự cần thiết cho số lượng siêu lọc và cho glucose thẩm thấu cao. Chúng bao gồm

(1) hạn chế muối và nước;

(2) kê đơn liều lợi tiểu cao để duy trì thể tích nước tiểu;

(3) bất kỳ can thiệp nào để bảo vệ chức năng thận tồn dư (ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể AT, tránh các thuốc độc với thận, phơi nhiễm thuốc cản quang, và mất nước);

(4) thăm khám cân nặng mục tiêu để tránh glucose áp lực thẩm thấu cao không thích hợp khi cân nặng tăng lên do tăng khối mỡ cơ thể.

B. Các chiến lược dịch lọc không glucose

Chúng bao gồm thay thế bằng dịch lọc chứa icodextrin hoặc amino acid cho những dịch chứa glucose (Paniagua, 2009; Li, 2013)

Trong khi tránh glucose áp lực thẩm thấu cao là trung tâm của chiến lược hạn chế glucose, một cân bằng cần được giữ giữa giảm thiểu phơi nhiễm quá nhiểu glucose và tránh thừa dịch.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*