Danh mục bài viết phần THẬN NHÂN TẠO CƠ BẢN

CHƯƠNG I: TIẾP CẬN BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN

Bài 1: Sàng lọc, chẩn đoán và phân loại bệnh thận mạn – Đo protein niệu

Bài 2: Sàng lọc, chẩn đoán và phân loại bệnh thận mạn – Phần 2: Đánh giá chức năng thận

Bài 3: Điều trị làm chậm tiến triển bệnh thận mạn

Bài 4: Quản lý biến chứng bệnh thận mạn – quản lý thiếu máu

Bài 5: Quản lý biến chứng bệnh thận mạn – Rối loạn chuyển hóa chất khoáng và xương

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*