đo protein niệu
Chương 2: Quản lý bệnh thận mạn giai đoạn 4 - 5

Đặt đường vào mạch máu

Đối với chạy thận, ưu tiên chọn đường vào mạch  máu là một thông động tĩnh mạch tự thận (AVF). Điều này rất quan trọng đối với toàn bộ bệnh nhân  cho những người được [xem tiếp]