Kt/V
Chương 3: Nguyên lý chạy thận nhân tạo và mô hình động học ure

stdKt/V – Kt/V tiêu chuẩn

Gọi tiêu chuẩn Kt/V (stdKt/V) ure là phát triển từ hai mong muốn: (1) để đo lọc máu đầy đủ mà không phụ thuộc vào số lần điều trị trong một tuần và (2) để [xem tiếp]

đo protein niệu
Chương 3: Nguyên lý chạy thận nhân tạo và mô hình động học ure

Chức năng thận tồn dư

Chức năng thận tồn dư đã cho thấy lợi ích rất lớn ở bệnh nhân lọc máu, và thực tế khả năng có ở bệnh nhân lọc àng bụng lớn hơn độ thanh thải màng [xem tiếp]

Kt/V
Chương 3: Nguyên lý chạy thận nhân tạo và mô hình động học ure

Mô hình thể tích phân bố ure

Mô hình ure có thể dùng để đo không gian ure của bệnh nhân, V. Nó được làm sử dụng phương pháp “có bao nhiêu hòn bi trong cái hộp”. Nếu một ngưởi lấy đi [xem tiếp]

đo protein niệu
Chương 3: Nguyên lý chạy thận nhân tạo và mô hình động học ure

Đánh giá tái tuần hoàn

Bình thường máu chảy qua AVF với tốc độ khoảng 1000 ml/phút. Bơm máu, với loại bơm trục lăn bình thường, tốc độ chảy qua quả lọc thường là 350 – 500 mL/phút. Do tốc [xem tiếp]